Оцінка концентрації власності в корпоративному секторі України.

Автор(и)

  • O. Rudenok Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • A. Laktionova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2296.2019.1.7

Ключові слова:

концентрація, власність, корпоративний сектор, оцінка концентрації, рівень концентрації

Анотація

В статті на основі опрацювання звітності всіх банківських установ та ста компаній різних галузей реального сектору економіки України розглянуто структуру акціонерного капіталу. Виокремлено переваги акціонерної форми власності порівняно з іншими формами. Розраховано середній розмір пакету акцій, яким володіють один та два акціонера. Проаналізовано динаміку рівня концентрації власності акціонерних товариств за останні п’ять років та відзначено тенденцію до високого рівня концентрації власності в корпоративному секторі України. Зазначено, що корпоративний сектор є однією із системоутворюючих складових економіки країни. Дана оцінка рівню концентрації власності в корпоративному секторі України у порівнянні з іншими країнами. Визначено, що рівень концентрації власності в банках є значно вищим, ніж в підприємствах. Зроблено висновок, що за відсутності зовнішніх обмежень під час прийняття управлінських рішень концентрована структура власності в корпоративному секторі України створює високий ризик агентського конфлікту між міноритаріями і мажоритаріями.

Біографії авторів

O. Rudenok, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант

A. Laktionova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., доцент

Посилання

Лактіонова О.А., Наконечна А.С. Зниження негативних екстерналій високої концентрації власності корпорацій в процесі розвитку економічної системи. монографія, КНЕУ, 2017 – С. 269-289.

Fratini, F. Corporate governance and performance: Evidence from Italian companies / F.Fratini, P. Tettamanzi // Open Journal of Business and Management. — 2015. — № 3(3). — P. 199–218.

Cerovic S. The impact of ownership structure on corporate performance in transitional economies / S.Cerovic, N. Stanisic, T. Radojevic, N. Radovic // Amfiteatru Economic. 2014. — №17(38). — Р. 441–454.

Markus P. Urban. The Influence of Blockholders on Agency Costs and Firm Value: An Empirical Examination of Blockholder Characteristics and Interrelationships for German Listed Firms, Springer, 2015 – 462 p.

Третяк В.П., Бєляй М.С. Аналіз сучасного стану корпоративного сектора України. БІЗНЕСІНФОРМ, № 11, 2016 – С. 339-343.

Денис О.Б. Оцінка рівня концентрації власності в банках України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 18. Частина 1. 2016. – С. 161-164.

Шинкарук Л.В. Світогосподарська диспропорційність: особливості, тенденції, вплив на економіку України: Наукова доповідь. Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України", Київ, 2013. – 152 с.

Закон України «Про акціонерні товариства». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, № 50-51, ст.384. URL: https://zakon.help/law/514-VI/edition17.06.2018/ (дата звернення 20.03.2019 р.).

Гедз М. Й. Аудит корпоративних відносин в акціонерних товариствах. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 7, 2015. – С. 811-814.

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/index.

Офіційний сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ). Stock market infrastructure development agency of Ukraine (SMIDA). URL: https://smida.gov.ua/.

Велика О.Ю., Заславська К.А. Місце інсайдерської та аутсайдерської моделей корпоративного управління в економіці України. Економіка та управління підприємствами. Випуск №10, 2017. – С.207-212.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті