Підвищення доходів місцевих бюджетів на основі стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу.

Автор(и)

  • L. Yurchishena Донецький національний університет ім. Василя Стуса
  • Yе. Horlov Донецький національний університет ім. Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2296.2018.1.20

Ключові слова:

місцевий бюджет, доходи місцевого бюджету, власні доходи, податкові надходження, розвиток малого та середнього бізнесу

Анотація

В статті розглянуті основні джерела наповнення дохідної частини місцевого бюджету, а саме  податкові й неподаткові надходження та інші. Досліджено проблеми наповнення місцевих бюджетів в умовах децентралізації та визначено, яким чином місцевим органам влади необхідно впливати на розвиток бази надходжень закріплених доходів і збільшення чистки власних доходів. Проведено аналіз сучасного стану доходів місцевих бюджетів 5 міст, а саме: м. Вінниці, м. Чернігова, м. Івано-Франківська, м. Чернівці, м. Житомира та визначено обсяги фінансування програмних заходів та проектів з підтримки малого та середнього підприємництва в цих містах. Визначено важливість розвитку малого та середнього підприємництва на місцевому рівні. Розроблено концепцію збільшення доходів місцевого бюджету за рахунок розвитку малого та середнього підприємництва, визначено основні її задачі та методи досягнення її мети.

Біографії авторів

L. Yurchishena, Донецький національний університет ім. Василя Стуса

к.е.н., доцент

Yе. Horlov, Донецький національний університет ім. Василя Стуса

магістр

Посилання

Ставерська Т. О., Шевчук І.Л. Реформування міжбюджетних відносин в Україні // ScienceRise. - 2015. - № 6(3). - С. 29-34. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_6%283%29__7

Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.rada.gov/ua

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.rada.gov.ua.

Набатова Ю.О., Ус Т.В. Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів // Ефективна економіка. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4100

Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/mainmonitoring

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Бак Н. А. Місцеве оподаткування в Україні : стан і перспективи посилення дієвості// Економіка: Реалії часу. – №1(29). – Одеса, 2017. – с. 12-26

Чорній. Л. І. Регіональні програми розвитку малого і середнього підприємництва: структура, пріоритети, фінансування. – К.: Центр громадської експертизи, Центр міжнародного приватного підприємництва, 2015. – 24 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті