Фінансова безпека регіону як складовий елемент фінансової безпеки держави.

Автор(и)

  • V. Matviychuk Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • R. Neshko Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

фінансова безпека регіону, сукупна фінансова безпека держави, моніторинг, управління фінансовою безпекою, модель інформаційного забезпечення, рівневого моніторингу та управління

Анотація

Визначено поняття фінансової безпеки держави, її структуру та поточний стан. Розглянуто економічну сутність й структуру фінансової безпеки регіону та її місце в загальній системі фінансової безпеки держави. Запропоновано методику оцінки фінансової безпеки регіону на основі дев’ятнадцяти індикаторів, котрі включають безпеки: боргову, бюджетну, інвестиційну, соціального сектору, сектору підприємництва та банківську. Співставлено загальну кількість розрахованих індикаторів та індикаторів, які не відповідають граничним значенням. Проведено оцінку стану фінансової безпеки регіонів України в 2016 році. Розглянуто повноваження державних органів влади щодо забезпечення управління фінансовою безпекою держави та стан їх виконання. Сформовано модель «інформаційного забезпечення, рівневого моніторингу та управління». На основі дослідження визначено основні проблеми, котрі здійснюють вплив на фінансову безпеку регіонів та шляхи їх нейтралізації. Для регулювання рівня фінансової безпеки держави визначено за необхідне створення органу на базі РНБОУ за підтримки КМУ для здійснення моніторингу та управління фінансовою безпекою України та регіонів.

Біографії авторів

V. Matviychuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи

R. Neshko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістрант

Посилання

Neshko R., Matviychuk V. The concept of national financial security and methods of its evaluation / R. Neshko, V. Matviychuk // ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY. – 2016. – P. 84-93.

Наказ Міністерства економіки України від 29 жовтня 2013 р. № 1277 «Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України» [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME07222.html.

Виклюк М. І. Структура фінансової безпеки регіону та характеристика її складових [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1485

Проект «Концепція фінансової безпеки України» [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу www.ufin.com.ua/koncepcia/008.doc

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті