Формування професійного судження у сфері бухгалтерського обліку та аудиторської практики.

Автор(и)

  • E. Razborska Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • L. Lesik Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2296.2019.1.17

Ключові слова:

професійне судження бухгалтера і аудитора, міжнародні стандарти фінансової звітності, міжнародні стандарти аудиту, бухгалтерська (фінансова) звітність, етика професійних бухгалтерів і аудиторів

Анотація

У статті розглядається сутність професійного судження бухгалтера і аудитора. Обґрунтовується необхідність застосування професійного судження бухгалтера як інструменту вирішення облікових завдань в рамках чинного нормативного регулювання. Досліджено поняття професійного судження аудитора та його застосування залежно від стадій аудиторського процесу в контексті Міжнародних стандартів аудиту. Виявлені подібні риси і відмінності між цими видами суджень, запропоновано єдине визначення професійного судження фахівця в області бухгалтерського обліку та аудиторської практики.

Біографії авторів

E. Razborska, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к. е. н., доцент

L. Lesik, Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач

Посилання

Кодекс етики професійних бухгалтерів МФБ.

Лозовицький С.П. Методичні аспекти застосування професійного судження у сучасному обліку та аудиті / С.П. Лозовицький // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 2. – С. 230-233.

Манько Н. Що потрібно знати керівнику замовляючи аудит / Н. Манько [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://misto.vn.ua.

Пожарицька І.М. Професійне судження у контексті стандартів аудиту / І.М. Пожарицька // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2013. – №4(70). – С. 454-459.

Проскуріна Н.М. Процедурне забезпечення аудиту. Теорія і практика: монографія / Н.М. Проскуріна. – К.: Інформ.-аналіт. агентство, 2011. – 739 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (з змінами та доповненнями).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (зі змінами та доповненнями).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242. - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу: http:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 (зі змінами та доповненнями).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246. - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (зі змінами та доповненнями).

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2015 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/

Соколов Я.В. Профессиональное суждение бухгалтера: итоги минувшого века / Я.В. Соколов, Т.О. Терентьева // Бухгалтерский учет. – 2001. - № 12. – С. 53-57.

Шнейдман Л.З. Учетная политика предприятия. – М.: Бухгалтерский учет, 2004. – 168 с.

Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017р. № 2258-VIII. - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2016-2017 років / пер. з англ. Київ: Аудиторська палата України / «Видавництво «Фенікс», 2018. Ч. 1. 1141 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apu.com.ua

Манько Н. Критерії оцінки доказовості аудиторського судження Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2018. Vol. 4, No 12.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті