Діагностика відповідності платоспроможності базовим концепціям бухгалтерського обліку.

Автор(и)

  • E. Ionin Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2296.2019.1.14

Ключові слова:

діагностика, платоспроможність, робочий капітал, наявність власних оборотних коштів, фінансові коефіцієнти, власний капітал, грошовий потік, фінансовий стан, банкрутство

Анотація

Досліджено теоретичні і практичні аспекти діагностики платоспроможності у короткостроковому та довгостроковому періодах у контурі базових концепцій міжнародних стандартів фінансової звітності: концепції безперервної діяльності та концепції збереження фінансового капіталу з урахуванням оновлених вимог для відкриття впровадження у справі про банкрутство згідно Кодексу України з процедур банкрутства. Запропоновано аналітичний інструментарій та аналітичні процедури при діагностиці платоспроможності на основі потенційних грошових потоків, позитивного потенційного чистого грошового потоку, які знаходять відображення у робочому капіталі, наявності власних оборотних коштів, фінансових коефіцієнтах мобільності та забезпечення, коефіцієнті концентрації власного капіталу.

Виходячи зі значимості цих показників у діагностиці своєчасного виявлення неспроможності виконання своїх зобов’язань висунуто пропозицію щодо уніфікації їх розрахунку, єдиної термінології у їх назви у діючих методиках фінансового аналізу затверджених органами виконавчої влади.

Біографія автора

E. Ionin, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., професор

Посилання

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова. – К. : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. 1272 с.

Бухгалтерский анализ: (Рекомендовано Институтом банковского дела) / Пер. с англ. С.М. Тимачева; под ред. М.А. Гольцберга, Л.М. Хасан-Бек. – К. : Торгово– издательское бюро ВНV, 1993. 427 с.

Кодексу України з процедур банкрутства.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0441-18/stru

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова. – К. : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. – 736 с.

Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: Теория, практика и интерпретация: пер. с англ. М. : Финансы и статистика, 1996. – 624с.

Хендриксен Элдон С. Теория бухгалтерского учета / Элдон С. Хендриксен, Михаэл Ф. Ван Бреда; пер. с англ. пятого изд. И. А. Смирновой ; под ред. Я. В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1997. 576 с.

Уолш Кяран. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства: пер. з англ. / Кяран Уолш. – К.: Наукова думка, 2001. 367 с.

Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: учеб. пособие: пер. с франц. М.: Финансы; ЮНИТИ, 1997. 576 с.

Іонін Є.Є., Овчинникова М.М. Фінансова аналітика сучасного бізнесу: монографія. Донецьк, 2012. 304с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті