Зовнішній борг України: оцінювання, моделювання та прогнозування.

Автор(и)

  • A. Sidorova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2296.2019.1.13

Ключові слова:

валовий зовнішній борг, державний зовнішній борг, структура і динаміка зовнішнього боргу, валовий внутрішній продукт, модель зовнішнього боргу

Анотація

У статті аналізується зовнішній державний і сукупний борг і його вплив на фінансовий стан України. Виявлено структурні зрушення, тенденції та закономірності зміни зовнішньої заборгованості. На основі кореляційно-регресійного методу досліджується вплив валового внутрішнього продукту на рівень державного й гарантованого державою зовнішнього боргу. Розраховано екстремум функції, за яким визначається обсяг ВВП, при якому державний зовнішній борг має знижуватися. Запропоновано напрями позитивних змін рівня державного зовнішнього боргу.

Біографія автора

A. Sidorova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., професор

Посилання

Финансы: Учебник /Грязнова А.Г., Е.В. Маркина, М.Л. Седова и др.— 2-е изд., перераб. и доп. — М. 2012. 496 с.

Фасолько Т. М. Моделювання взаємозв’язку між державним боргом та бюджетним дефіцитом в контексті забезпечення платоспроможності країни. Університетські наукові записки. 2016. № 4. С. 246-255. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2016

Сидорова А. В., Кіосак Я.В. Міжнародна статистика: Підручник. Донецьк: Каштан, 2013. 384 c.

Фінанси: підручник. / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. — 2-ге вид. переробл. і доповн. К. Знання, 2012. 687 с.

Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/index

Офіційний сайт Всесвітнього банку. URL: http://www.vsemirnyjbank.org/

Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. URL: http://www.imf.org/

Офіційний сайт Мінфіну України. URL: https://www.minfin.gov.ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті