Концептуальні засади адміністрування та фіскальний потенціал акцизного податку в Україні.

Автор(и)

  • L. Yurchishena Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Yu. Shevchuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2296.2019.1.11

Ключові слова:

податкове адміністрування, концепція адміністрування акцизного податку, аналіз акцизного податку, фіскальний потенціал

Анотація

В статті досліджено підходи до визначення податкового адміністрування, розроблено концепцію акцизного оподаткування, яка спрямована на спрощення процедури адміністрування, базується на принципах, визначає мету, завдання, функції і методи адміністрування. Розглянуто етапи запровадження автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів, що дасть змогу в повній мірі охопити всі стадії обігу підакцизних товарів на митній території України.

Здійснено аналіз динаміки надходжень акцизного податку до бюджету України, досліджено структуру, оцінено тенденції і фіскальну ефективність акцизного оподаткування в Україні, вагоме значення нафтопереробної промисловості, де прослідковується чітка тенденція до зростання імпорту нафтопродуктів.

Виявлено низку недоліків та запропоновані шляхи удосконалення підвищення фіскальної ефективності адміністрування акцизного податку в Україні.

Біографії авторів

L. Yurchishena, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент

Yu. Shevchuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістрант

Посилання

Андрущенко В. Л. Фінансове адміністрування як наука і мистецтво. Фінанси України. 2003. № 6. С. 27-35

Василевська Г. Економічні засади теорії податкового адміністрування в Україні. Економічний аналіз. 2008. Вип. 3 (19). С. 77

Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html (дата звернення: 17.09.2018).

Крисоватий А. І., Томнюк Т.Л. Адміністрування податків в Україні: організація та напрями трасформації: моногр. Тернопіль. 2012. 212 с.

Методика прогнозування надходжень АП із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), затверджена наказом Міністерства фінансів України «Про методики прогнозування показників надходжень до бюджету» від 24.12.2010 року №1646. Отримано листом Мінфіну від 29.08.2018 року №35120-18/28- 439/559.

Мельник В. М. Оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу: монографія. К. 2006. 277 с.

Міністерство фінансів України. Офіційний сайт. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/(Дата звернення: 23.07.2019)

Онищенко В. Податкове адміністрування. Економіка: проблеми теорії та практики. Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. С. 3-9.

ОФЕА. Аналіз методик прогнозування основних бюджетоутворюючих податків. URL: https://feao.org.ua/products/budgetoutvoruyutchi-podatky/.

Офіційний портал Міністерства фінансів України. Зведений бюджет України на 2017 рік. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/2017 (дата звернення: 16.09.2018).

Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи монографія / П.В. Мельник, JI.JI. Тарантул. З.С. Варналій. К. Знання, 2008. 675 с.

Податковий кодекс України URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 16.08.2019)

Селиванов А. Адміністрування податків: нові проблеми в адміністративному та фінансовому праві України. Право України. 2015. № 2. С. 34 – 38.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті