Методика проведення аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством.

Автор(и)

  • E. Tomchuk Вінницький національний аграрний університет
  • I. Sydorenko Вінницький національний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2296.2019.1.10

Ключові слова:

аналіз, дебіторська заборгованість, фінансова стійкість підприємства, методика, політика управління

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність та необхідність дослідження дебіторської заборгованості, яка є вагомою складовою обігових активів майже будь-якого господарюючого суб’єктів, як з точки зору динаміки її обсягів, так і з точки зору ефективності управління даним видом заборгованості. Розглянуто проблеми зростання непогашених сум дебіторської заборгованості на підприємствах. Досліджено методику проведення аналізу дебіторської заборгованості на підприємстві. Представлено думки вчених-науковців щодо проблем стану висвітлення методологічного інструментарію аналізу дебіторської заборгованості в науковій літературі. Сформовано основні етапи здійснення управління дебіторською заборгованістю, а також напрями формування політики управління нею з метою підвищення фінансової стійкості підприємства. За результатами виконаного дослідження запропоновано систему заходів, спрямованих на забезпечення прискорення оборотності дебіторської заборгованості вітчизняних господарюючих суб’єктів, тобто на підвищення рівня ефективності управління нею.

Біографії авторів

E. Tomchuk, Вінницький національний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри аналізу та статистики

I. Sydorenko, Вінницький національний аграрний університет

магістр

Посилання

Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник за ред. Ф.Ф. Бутинця. –7-е вид., доп. і перероб. – Ж. 2006. 832 с.

Паянок Т., Савченко А. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за допомогою економіко-математичних методів. Науковий вісник - 2017. - № 3. С. 27-32.

Кручак Л. Методика аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016 URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2016/22-2016/37.pdf

Іванілов О.С., Смачило В.В., Дубровська Є.В. Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства. Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №1. – С. 156-163.

Білик М. Д. Фінансовий аналіз. Навчальний. посібник. К. - 2005. – 592 с.

Рибалко О. М. Деякі аспекти управління дебіторською заборгованістю. Економічні науки. − 2010. − № 9/8 − С. 164–167.

Томчук О. Ф. Аналіз дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, ВНАУ, 8 грудня 2016 року. URL: http://nauka.kushnir.mk.ua

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті