Вдосконалення кредитної політики банку в умовах цифрових технологій.

Автор(и)

  • T. Karpova Vasyl’ Stus Donetsk National University

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2296.2019.1.5

Ключові слова:

кредитна політика, цифрові технології, комерційний банк, фінансові проблеми, кредитний ризик, стратегія розвитку, кредитування, ресурси банку, функції кредитної політики, нормативи, підвищення ефективності

Анотація

У статті визначено сутність та роль кредитної політики, обґрунтовано необхідність її вдосконалення в умовах цифрових технологій. Наведено основні принципи та функції кредитної політики. Зроблено висновок, що основою кредитної політики мають стати головні принципи: надійність та прибутковість розміщення коштів, а також принципи раціонального кредитування. Визначено цілі кредитної політики та напрями її реалізації. Зроблено оцінку частки кредитних операцій у загальній структурі активів вітчизняних банків. Зазначено, що кредитна політика комерційних банків є невід’ємною складовою стратегії і тактики НБУ та уряду. Запропоновані заходи щодо підвищення ефективності поточної діяльності комерційних банків та вдосконалення їх кредитної політики.

Біографія автора

T. Karpova, Vasyl’ Stus Donetsk National University

Ph.D., Associate Professor

Посилання

Карбівничий І. В. Механізм формування та реалізації кредитної політики банку: Суми, 2011. 220 с.

Лорън К. Кредитна политика на търговската банка. София, 1994. №). С. 4–31.

Рогожнікова Н. В. Основні тенденції банківського кредитування в сучасних умовах фінансово-економічної кризи. ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР. 2015. С. 72–77.

Сутність кредитної політики комерційного банку.URL: http://um.co.ua/9/9-18/9- 184282.html.

Судний відсоток та його економічна роль. URL: http://referatbox.com.ua/2154- ssudnyj-procent-i-ego-ekonomicheskaya-rol.html.

Сєрик Ю. В. Управління кредитним портфелем банку. Економіка і управління. - 2012. № 4. С. 75

Рогожнікова Н.В. Основні тенденції та особливості кредитної політики комерційних банків. Вісник університету банківської справи НБУ. 2013. № 2(17) С. 45-49.

Балянт Г. Р. Вдосконалення кредитної стратегії банку в контексті управління кредитним ризиком. Молодий вчений. 2016. С. 632–635.

Рогожнікова Н. В. Аналіз стану та динаміки кредитної діяльності банків України. Фінансовий простір 2012. № 1 (15). С. 34.

Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями// Постанова Правління Національного банку України 30.06.2016 № 351. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0351500

Звіт про фінансову стабільність//Національний банк України. Випуск № 4. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document

Бикова О. В., Марченко О.В. Оцінка ефективності кредитної політики банку. Молодий вчений. 2017. С. 586–589.

Економічні нормативи діяльності банків. НБУ. 2016. URL: http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art

Коваленко В.В., Звєряков О.М., Гайдукович Д.С. Діагностика кредитного ризику та його вплив на кредитну активність банків України. Фінанси України. 2016. №2. С.84-98

Григораш Т. Ф., Пільгуй С.С. Банківське кредитування в Україні: сучасний стан, основні проблеми та шляхи їх вирішення. Економічний простір. №62. 2012. С. 119- 124.

Аванесова Н.Е., Вознікова Ю.М. Кредитна політика банківських установ: стратегічні аспекти та ризики. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 8. С. 956-961.

Іваненко Т. В., Калітенко А.С. Перспективи розвитку кредитних операцій комерційних банків у післякризовий період. Буча: Український гуманітарний інститут, 2010. С. 19 - 20.

Погорєлова Т. В. Моніторинг як статистичний метод дослідження фінансових результатів підприємств. Вісник соціально-економічних досліджень. Одеса: ОНЕУ, 2015. № 2. С.179-186

Офіційний сайт Національного банку України. URL: http: //bank.gov.uа.

Nijskens, R. and Wagner, W. (2011), “Credit risk transfer activities and systemic risk: how banks became less risky individually but posed greater risks to the financial system at the same time”, Journal of Banking & Finance, Vol. 35, № 6, pp. 1391-1398.

Breuer, T., Jandacka, M., Rheinberger, K., and Summer, M. (2010), “Does adding up of economic capital for market-and credit risk amount to conservative risk assessment”, Journal of Banking & Finance, Vol. 34, № 4, pp. 703-712.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті