Фінансовий борг підприємства: особливості виникнення та підходи до оцінювання.

Автор(и)

  • Ye. Hromko Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • V. Matviychuk Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2296.2019.1.3

Ключові слова:

фінансовий борг, чистий борг, банківське кредитування, облігації, чистий фінансовий борг, EBITDA, боргове навантаження

Анотація

Досліджено сутність поняття «фінансовий борг» та показано причини його виникнення. Розкрито позитивні та негативні сторони фінансового кредитування як однієї з причин виникнення фінансового боргу підприємства. Проаналізовано поточний стан ринку облігацій та визначено особливості використання облігацій підприємствами України як наступної причини виникнення фінансового боргу. Запропоновано перелік основних показників, які доцільно розраховувати з метою оцінки фінансового боргу.

Біографії авторів

Ye. Hromko, Донецький національний університет імені Василя Стуса

студентка

V. Matviychuk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н, доцент

Посилання

Матеріали інформаційного сайту LAWYERPORTAL. URL: http://lawyerportal.ru/chistyj-dolg-po-balansu-jeto-finansovyj (дата звернення: 31.03.2019)

Financial Debt. URL: https://ycharts.com/glossary/terms/financial_debt (дата звернення: 22.03.2019)

Net Financial Debt and Ratios: Analyzing Leverage and Risk. URL: http://www.arborinvestmentplanner.com/net-financial-debt-ratios-analyzing-leverage-risk/ (дата звернення: 22.03.2019)

Матеріали інформаційного сайту Net Debt. URL: https://www.myaccountingcourse.com/financial-ratios/net-debt (дата звернення: 03.04.2019)

Матеріали інформаційного сайту BANKROTSTVOVED. URL: https://bankrotstvoved.ru/priznaki-bankrotstva/chisti-dolg-ebitda (дата звернення: 03.04.2019)

Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/index (дата звернення: 23.05.2019)

Матеріали інформаційного сайту Bankchart Рейтинги банківських послуг. URL: https://bankchart.com.ua/business/credit (дата звернення: 01.09.2019)

Про цінні папери та фондовий ринок. Закон України. Поточна редакція від 15.08.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480- 15/ed20120815/find?text=%CE%E1%EB%B3%E3%E0%F6%B3%BF (дата звернення: 08.06.2019)

Шелудько В. М. Фінансовий ринок. URL: https://pidruchniki.com/1584072039365/ (дата звернення: 17.06.2019)

Про державне мито. Декрет Кабінету Міністрів України. Поточна редакція від 04.11.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/7-93 (дата звернення: 18.06.2019)

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. URL: https://buklib.net/books/21925/ (дата звернення: 17.06.2019)

Бузаджи І. О. Порівняльний аналіз засобів залучення капіталу для фінансування інвестицій. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=830 (дата звернення: 08.06.2019)

Чим відрізняється акція від облігацій. URL: http://moyaosvita.com.ua/biznes/chimvidriznyayetsya-akciya-vid-obligaci%D1%97/ (дата звернення: 17.06.2019)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/ (дата звернення: 01.09.2019)

Про цінні папери та фондовий ринок. Закон України. Поточна редакція від 01.01.2019. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15 (дата звернення: 18. 06. 2019)

Пєтухова О. М. Інвестування. URL: https://pidruchniki.com/1778122063315/investuvannya/harakteristika_obligatsiy (дата звернення: 20.07.2019)

Чистый долг формула расчета по балансу. URL: http://k-p-a.ru/chistyy-dolgformula-rascheta-po-balansu/ (дата звернення: 19.04.2019)

Чистый долг (Net Debt) предприятия. Примеры расчета по отчетности МСФО. URL: https://pammap.ru/kak-rasschitat-chistyj-dolg-predpriyatiya/ (дата звернення:

04.2019) 19. EBITDA. URL: https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/performance/ebitda.html (дата звернення: 19.04.2019)

Отношение долга к EBITDA. URL: https://www.auditit.ru/finanaliz/terms/solvency/debt_to_ebitda.html (дата звернення: 29.07.2019)

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті