Управління ризиками страхової компанії.

Автор(и)

  • A. Bespalova Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2296.2019.1.1

Ключові слова:

страхова компанія, ризики, система управління ризиками, операційний ризик, ринковий ризик, валютні та фінансові ризики

Анотація

В статті розкрито підходи до управління ризиками страхової компанії як специфічної фінансової установи. Виходячи з системи убезпечення споживачів від їх власних ризиків, страховики повинні створити умови не лише спрямовані на відшкодування їх втрат, але й побудувати систему заходів для мінімізації власних ризиків: операційних, фінансових, ринкових та інших груп ризиків, дія яких посилюється в умовах ринкової конкуренції та нестабільного економічного та політичного стану в країні. Створення СУР в страхових компаніях не є добровільною справою, ця система регламентована вимогами регулятора та передбачає ідентифікацію ризиків, їх оцінку. Побудову карти ризиків для кожної компанії та розробку стратегії управління ризиками та комплекс щорічних заходів з їх мінімізації та усунення. Управління ризиками визначено як структурний елемент звіту страховика, що подається або к корпоративному звіті, у звіті з управління компанією або у примітках до фінансової звітності. Можна відмітити, що всі компанії вказують ці відомості про ризики, але не всі надають повноцінну інформацію про побудову та реалізацію СУР. Формальність підходів до такого сегменту управління компанією знижує інформаційну відкритість та рівень довіри до них споживачів.

Біографія автора

A. Bespalova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент

Посилання

Вимоги до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика. URL: http://www.nfp.gov.ua

Іванців А.Є. Українське перестрахування. Можливість та вигоди об’єднання. URL: http://insurancebiz.org/news/detail.php?ID=7293

Жабінець О.Й. Проблема класифікації ризиків страхових компаній: наукові підходи та законодавчі ініціативи в умовах євроінтеграції. Львівський державний університет внутрішніх справ. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua

Олешко М.В. URL:

Шірінян Л.В. URL:

Черчик Л. М., Івашкевич І. М., Бегун С. І. Система ризик-менеджменту підприємства: сутність та складові. Економічний форум. 2017. № 1. С. 178-184

Сокиринська І. Г., Журавльова Т. О., Аберніхіна І. Г. Страховий менеджмент: навч. посіб. Дніпропетровськ: Пороги, 2016. 300 с.

Офіційний сайт СК ТАС. URL: https://sgtas.com.ua/upload/pdf/2018_zvit_pro_upravlinnya.pdf

Офіційний сайт СК USI/ URL: https://usi.net.ua/pro-kompaniiu

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті