Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1(23) (2018) Концепція розвитку державно-приватного партнерства у сфері освіти на регіональному рівні. Анотація   PDF
V. Kozlov, O. Belega
 
№ 1(21) (2016) Концепція створення венчурного фонду Вінницького регіону. Анотація   PDF
E. Polishchuk, A. Polishchuk
 
№ 1(24) (2019) Кредити міжнародних фінансових організацій як джерело стабілізації фінансової системи України. Анотація   PDF
M. Savchenko
 
№ 1(20) (2014) Логістична діяльність підприємства харчової промисловості та її оптимізація Анотація   PDF
Y. Popova, Y. Panyukova
 
№ 1(20) (2014) Логістична система підприємства машинобудівної галуззі у логістичному менеджменті Анотація   PDF
N. Metelenko, К. Taraban
 
№ 1(20) (2014) Людський та інтелектуальний капітал як складові економічної безпеки на мікро- та мезорівні Анотація   PDF
V. Volkov, L. Goroshkova, V. Shishkin
 
№ 1(22) (2017) Міжнародна регламентація вітчизняного екологічного аудиту. Анотація   PDF
I. Gevlych, O. Mozarenko
 
№ 1(22) (2017) Макроекономічний аналіз і оцінка стану, тенденцій, проблем та перспектив розвитку системи електронного адміністрування ПДВ в Україні. Анотація   PDF
L. Yurchyshena, Yu. Khomiakova
 
№ 1(21) (2016) Методика визначення рівня транспарентності в оцінюванні фінансової стійкості банку за умов асиметрії інформації. Анотація   PDF
R. Herasymenko, V. Herasymenko, V. Samofalova
 
№ 1(21) (2016) Методика конструювання різновалютного кредитно- депозитного «кустарного» свопу. Анотація   PDF
А. Dobrovolskyy
 
№ 1(24) (2019) Методика проведення аналізу дебіторської заборгованості в системі управління підприємством. Анотація   PDF
E. Tomchuk, I. Sydorenko
 
№ 1(23) (2018) Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банку. Анотація   PDF
V. Volkova, B. Vernytskyi
 
№ 1(23) (2018) Механізм оптимізації податкового навантаження в системі корпоративного податкового менеджменту. Анотація   PDF
D. Zhelieznova, L. Yurchyshena
 
№ 1(20) (2014) Механізм стимулювання економічної участі пайовиків в господарській діяльності підприємств споживчої кооперації Анотація   PDF
N. Hrynyuk
 
№ 1(21) (2016) Моделювання як інструмент контролю грошових потоків сільськогосподарських підприємств. Анотація   PDF
V. Tomchuk
 
№ 1(21) (2016) Облікові аспекти забезпечення зростання прибутку готелів при реалізації продуктів спектрального характеру. Анотація   PDF
Iu. Manachynska, V. Yevdoshchak
 
№ 1(22) (2017) Обліково-аналітичні засади стратегічного фінансового планування. Анотація   PDF
E. Ionin
 
№ 1(23) (2018) Обліково-аналітичне забезпечення фінансових інвестицій гірничо-збагачувальних комбінатів. Анотація   PDF
E. Ionin, A. Yehorova
 
№ 1(21) (2016) Оптимізація методики нарахування амортизації аграрних підприємств. Анотація   PDF
D. Trachova
 
№ 1(20) (2014) Оптимізація структури капіталу акціонерного товариства Анотація   PDF
А. V. Voronin
 
№ 1(20) (2014) Організаційне забезпечення оцінки та формування фінансової гнучкості суб’єктів господарювання Анотація   PDF (English)
I. Chishko
 
№ 1(20) (2014) Організація роботи облікового персоналу: вплив системи управління ціновими ризиками діяльності Анотація   PDF
V. Ksendzuk
 
№ 1(21) (2016) Основні підходи до управління персоналом при проведенні інновацій в українських організаціях. Анотація   PDF
O. Danylenko
 
№ 1(24) (2019) Особливості банківського кредитування підприємств на сучасному етапі. Анотація   PDF
N. Volkova, V. Kulbida
 
№ 1(20) (2014) Особливості ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підприємствах малого підприємництва Анотація   PDF
O.V. Popovich, A.N. Ivanova
 
51 - 75 з 141 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>