Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1(20) (2014) Логістична система підприємства машинобудівної галуззі у логістичному менеджменті Анотація   PDF
N. Metelenko, К. Taraban
 
№ 1(20) (2014) Людський та інтелектуальний капітал як складові економічної безпеки на мікро- та мезорівні Анотація   PDF
V. Volkov, L. Goroshkova, V. Shishkin
 
№ 1(21) (2016) Методика визначення рівня транспарентності в оцінюванні фінансової стійкості банку за умов асиметрії інформації. Анотація   PDF
R. Herasymenko, V. Herasymenko, V. Samofalova
 
№ 1(21) (2016) Методика конструювання різновалютного кредитно- депозитного «кустарного» свопу. Анотація   PDF
А. Dobrovolskyy
 
№ 1(20) (2014) Механізм стимулювання економічної участі пайовиків в господарській діяльності підприємств споживчої кооперації Анотація   PDF
N. Hrynyuk
 
№ 1(21) (2016) Моделювання як інструмент контролю грошових потоків сільськогосподарських підприємств. Анотація   PDF
V. Tomchuk
 
№ 1(21) (2016) Облікові аспекти забезпечення зростання прибутку готелів при реалізації продуктів спектрального характеру. Анотація   PDF
Iu. Manachynska, V. Yevdoshchak
 
№ 1(21) (2016) Оптимізація методики нарахування амортизації аграрних підприємств. Анотація   PDF
D. Trachova
 
№ 1(20) (2014) Оптимізація структури капіталу акціонерного товариства Анотація   PDF
А. V. Voronin
 
№ 1(20) (2014) Організаційне забезпечення оцінки та формування фінансової гнучкості суб’єктів господарювання Анотація   PDF (English)
I. Chishko
 
№ 1(20) (2014) Організація роботи облікового персоналу: вплив системи управління ціновими ризиками діяльності Анотація   PDF
V. Ksendzuk
 
№ 1(21) (2016) Основні підходи до управління персоналом при проведенні інновацій в українських організаціях. Анотація   PDF
O. Danylenko
 
№ 1(20) (2014) Особливості ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підприємствах малого підприємництва Анотація   PDF
O.V. Popovich, A.N. Ivanova
 
№ 1(21) (2016) Особливості сучасної системи оподаткування суб'єктів підприємництва в Україні. Анотація   PDF (English)
T. Karpova
 
№ 1(20) (2014) Офсетна політика у сфері міжнародного воєнно-економічного співробітництва України Анотація   PDF
V.M. Shemaev
 
№ 1(21) (2016) Оцінка інвестиційної привабливості (на прикладі України, Вінницької області та олійно-жирового підкомплексу). Анотація   PDF (English)
Yu. Dovhan
 
№ 1(20) (2014) Оцінка гнучкості фінансового ринку в умовах кредитного буму Анотація   PDF
О. A. Laktionova
 
№ 1(21) (2016) Оцінка конкурентної ситуації на страховому ринку України. Анотація   PDF
M. Ionin
 
№ 1(20) (2014) Оцінка ризиків співпраці з аутсорсером Анотація   PDF
O.M. Zborovska, S.V. Dubinsky
 
№ 1(21) (2016) Оцінка фінансових важелів розвитку вищої освіти України. Анотація   PDF
C. Rybchanska
 
№ 1(21) (2016) Підвищення ефективності використання фінансових ресурсів державного пенсійного страхування. Анотація   PDF (English)
A. Sydorchuk
 
№ 1(20) (2014) Параметри оцінки конкурентної позиції страхової компанії Анотація   PDF
M. E. Ionin
 
№ 1(21) (2016) Податок на доходи фізичних осіб: механізм стягнення та джерело доходу бюджету України. Анотація   PDF
L. Yurchishеnа
 
№ 1(20) (2014) Практичне застосування моделі оцінки ризику кредитного портфелю банку Анотація   PDF
V. V. Volkova, N. I. Volkova
 
№ 1(20) (2014) Проблеми та шляхи вдосконалення управління фінансовою діяльністю суб’єктів підприємництва в Україні Анотація   PDF (English)
T.S. Karpova, O.V. Pozdnyakova
 
26 - 50 з 71 результатів << < 1 2 3 > >>